Selasa, 30 April 2013

Contoh Program Java class Kembalian Objek


class Kotak {
  double panjang;
  double lebar;
  double tinggi;

  Kotak(double p, double l, double t) {
    panjang = p;
    lebar = l;
    tinggi = t;
  }


  double hitungVolume() {
    return (panjang * lebar * tinggi);
  }

  // Method yang mengembalikan objek Kotak
  Kotak perbesar(int M) {
    Kotak temp = new Kotak(panjang*M, lebar*M, tinggi*M);
    return temp;
  }
}

class DemoKembalianObjek {
  public static void main(String[] args) {
 
    Kotak kOriginal, kBaru;
 
    kOriginal = new Kotak(4, 3, 2);    
 
    kBaru = kOriginal.perbesar(2);
 
    System.out.println("Nilai pada objek kOriginal");
    System.out.println("panjang\t: " + kOriginal.panjang);
    System.out.println("lebar\t: " + kOriginal.lebar);
    System.out.println("tinggi\t: " + kOriginal.tinggi);
    System.out.println("Volume\t: " + kOriginal.hitungVolume());
    System.out.println();
 
    System.out.println("Nilai pada objek kBaru");
    System.out.println("panjang\t: " + kBaru.panjang);
    System.out.println("lebar\t: " + kBaru.lebar);
    System.out.println("tinggi\t: " + kBaru.tinggi);
    System.out.println("Volume\t: " + kBaru.hitungVolume());
  }
}

Tidak ada komentar:

Posting Komentar